Bedenk een creatieve en spraakmakende bewustwordingscampagne zodat iedereen zich welkom voelt in de sport!

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 21 juli 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €15.000,- prijzengeld + €75.000,- uitvoeringsbudget

Share challenge

€15.000,- prijzengeld + €75.000,- uitvoeringsbudget

deadline verlopen

Bedenk een creatieve en spraakmakende bewustwordingscampagne: hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt in de sport?

 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan sporten of bewegen in een inclusieve omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en in staat is om op zijn of haar niveau en naar eigen wensen en behoeften te sporten. Die omgeving is er nu helaas lang niet overal. Daarom hebben wij ons met 9 partijen in het Nationaal Sportakkoord verbonden in de alliantie 'Sporten en bewegen voor iedereen' om te werken aan het wegnemen van ervaren belemmeringen om te gaan of te blijven sporten. Wij zoeken daarbij jullie hulp!

 

Helaas voelt niet iedereen zich welkom in de sportwereld. Dat kan zijn doordat bijvoorbeeld hun leeftijd, seksuele geaardheid, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, sociale positie of iets anders een rol speelt. Sportaanbieders zijn zich hier vaak niet van bewust. Daardoor nemen ze ook geen maatregelen. Dat willen wij met jullie hulp gaan veranderen!

 

Een meer inclusieve sportwereld is belangrijk. Ongeveer 47% van alle Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijnen en 57% sport wekelijks. Een aantal groepen duikt echter aanzienlijk onder deze percentages, zoals mensen met een beperking, mensen in armoedesituaties en mensen met een migratie-achtergrond. Het belang van sportdeelname is voor deze groepen in een aantal opzichten nog groter dan voor de gemiddelde Nederlander vanwege de positieve effecten van sport en bewegen op (onder andere) de gezondheid en het opdoen van sociale contacten.

 

Een van de stappen om een inclusieve sportwereld te bereiken is werken aan de bewustwording bij de sport- en beweegaanbieders en ondersteuners. Die laten we inzien wat mensen allemaal kunnen en welke mogelijkheden er zijn, ondanks de belemmeringen die worden ervaren. We willen sport- en beweegaanbieders laten inzien dat het normaal is dat er binnen een vereniging of binnen een sport- en beweegactiviteit verschillende mensen met plezier samen kunnen sporten en bewegen. 

 

Wij zijn op zoek naar concepten voor campagnes die voor deze bewustwording zorgen en zo bijdragen aan een inclusievere sportwereld. Het beste concept willen wij in de praktijk brengen. Daarvoor is €75.000,- uitvoeringsbudget beschikbaar!

 

Dus ben jij een marketeer/ reclamemaker / conceptontwikkelaar (in spé), hebben jullie binnen je eigen sportvereniging een geweldig campagneplan dat je ten uitvoer wil brengen, of ben je gewoon ongelofelijk creatief? Pak dan deze kans en ga aan de slag!

 

 


Deze campagne-challenge heeft andere voorwaarden dan gebruikelijk op Starthubs en staat uit op ons zuster-platform Battle of Concepts. Lees daar meer informatie over de challenge en deelname.

 

 

Wat is er te winnen?

 

€15.000,- prijzengeld

Uit alle inschrijvingen worden maximaal 10 partijen uitgenodigd om een live pitch te komen geven op de directie Sport van VWS. De beste 3 daarvan winnenieder €5.000,-om hun campagne verder uit te werken.

 

€75.000 uitvoeringsbudget

Uit de drie plannen van aanpak wordt één winnaar gekozen die de campagne in uitvoering kan gaan brengen. Hiervoor is €75.000,- beschikbaar. Lees de voorwaarden in het wedstrijdreglement voor meer informatie.

 

Promotie

Wij zetten als alliantiepartners (zie achtergrondinformatie beneden) ons netwerk in om de beste oplossingen (en jullie als bedenker) verder onder de aandacht te brengen!

 

 

Waar zijn we naar op zoek?

De alliantie 'Sporten en bewegen voor iedereen' is op zoek naar (concepten voor) campagnes die bij kunnen dragen aan de bewustwording bij sport- en beweegaanbieders. Met als doel dat iedereen zich welkom voelt in de sport en dat sporten voor iedereen die mee wil doen ook mogelijk is. We zijn op zoek naar een campagne die echt tot impact en verandering leidt.

 

De campagne moet zich richten op de aanbieders van sport- en beweegmogelijkheden (verenigingen, sportscholen, ongeorganiseerde sport, openbare ruimte, etc.). Denk daarbij ook aan de mensen binnen organisaties: medewerkers, trainers, vrijwilligers, coaches, bestuurders, etc. Ook sportondersteuners, zoals buurtsportcoaches zijn een interessante doelgroep.
 Deze campagne-challenge heeft andere voorwaarden dan gebruikelijk op Starthubs en staat uit op ons zuster-platform Battle of Concepts. Lees daar meer informatie over de challenge en deelname.


 

 

Nationaal Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' 

Vertegenwoordigers van de sport, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en VWS tekenden in 2018 het Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Doel van het Sportakkoord is om te zorgen dat iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen. Innovaties bieden enorme kansen voor de maatschappelijke opgaven die voortkomen uit de ambities van het Sportakkoord. Om de impact van innovatie op het Nederlandse sportlandschap te vergroten, versterkt het Topteam Sport met haar programma Sportinnovator de innovatieve as van het Sportakkoord. Het Sportakkoord heeft zes ambities. Met de innovatiechallenge 'Bewegen in de openbare ruimte' bevordert VWS de ambitie ‘Inclusief sporten & Bewegen’: iedere Nederlander kan een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Ambitie is om belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie weg te nemen.

 

Binnen de ambitie 'inclusief sporten & bewegen' werken 9 partijen samen in een alliantie:

  • Vereniging Sport en Gemeenten
  • NOC*NSF
  • Sportkracht 12
  • MEE NL
  • Jeugdfonds Sport & Cultuur
  • John Blankenstein Foundation
  • Ouderenfonds
  • Stichting Life Goals
  • Fonds Gehandicaptensport

 

Sportinnovator logo klein.jpg

 

Marlies Schamper 04-07-2019reageer
Goedemorgen, Mogen er ook communicatiebureaus meedoen aan deze challenge? Of moet je echt een startup zijn?

Ministerie van VWS 04-07-2019reageer
Dag Marlies, Communicatiebureaus zijn ook welkom! Groet, Steven Menke - Starthubs

Log in of registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de Sportinnovator nieuwsbrief