Oplossingen gezocht om het sportief gebruik van de openbare buitenruimte te monitoren en in beeld te brengen!

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 08 november 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €200.000,- innovatiebudget

Share challenge

€200.000,- innovatiebudget

deadline verlopen
Het gebruik van de openbare ruimte voor sport en bewegen wint aan populariteit. De openbare ruimte wordt door meer dan de helft van de bevolking voor dit doel gebruikt. De meest beoefende activiteiten in de openbare ruimte zijn recreatief wandelen, recreatief fietsen, hardlopen en wielrennen/mountainbiken. Daarnaast vinden ook fitnessactiviteiten in de buitenruimte plaats en spelen en bewegen kinderen buiten. 

Maar waar, hoeveel en wanneer worden bijvoorbeeld hardloop/wandelroutes, parken, openbare sportvelden of mountainbikeroutes gebruikt? Dat weten we op dit moment nog nauwelijks. 

Dat is jammer, want dan weten bijvoorbeeld gemeenten ook niet waar eventuele knelpunten zitten en kansen liggen. Met dat inzicht kunnen ze aan het werk om nog meer mensen aan het bewegen te krijgen!

Wij zijn op zoek naar oplossingen om dit inzicht wél te krijgen. Dat kan op basis van bestaande data (bijvoorbeeld via satellietbeelden) of via (nieuw te ontwikkelen) sensoren die de benodigde metingen kunnen doen. 

Uiteindelijk moeten gemeenten en andere gebiedsbeheerders (zoals Staatsbosbeheer en provincies) met de nieuwe inzichten aan de slag. Zij zijn dus ook de gebruikers. Dit kan ze helpen een goed beeld te geven waar aanpassingen wenselijk zijn en biedt de kans op het meten van effecten na maatregelen. Het monitoren draagt op deze manier bij aan het datagedreven stimuleren van het sportieve gedrag in de openbare ruimte.

Hebben jullie hiervoor een (deel)oplossing? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!


Over ons
Sportinnovator is hét programma voor innovatie en onderzoek met als doel het rendement van innovatie in de sport te vergroten en tevens bij te dragen aan een vitalere samenleving.
In een landelijk netwerk van Sportinnovator-centra werken overheid, wetenschappers, sportprofessionals en ondernemers samen aan baanbrekende innovaties die prestaties in de top- en breedtesport bevorderen en daarnaast mensen aanzetten tot een actievere levensstijl.

Het programma Sportinnovator staat onder leiding van het Topteam Sport en wordt ondersteund door ZonMw en het ministerie van VWS. 


Waar zijn we naar op zoek?
Sportinnovator is op zoek naar oplossingen die bijdragen aan het 'lerend beleid' van bijvoorbeeld een gemeente als het gaat om het vormgeven van de (sportieve) buitenruimte, door middel van monitoring. 

Oplossingen kunnen bestaan uit innovatieve concepten voor (een combinatie van) het verzamelen van bestaande beschikbare data, meten van (aanvullende) gegevens én het uiteindelijk inzichtelijk maken van het sportieve gebruik van de openbare buitenruimte. Een grote uitdaging daarin is dat de privacy van gebruikers gegarandeerd moet worden (AVG-proof). 

De minimale vereiste is dat de tool inzicht geeft in de aanwezigheid van het aantal mensen in een bepaald gebied of op een bepaalde route.

Hoe breder en integraler het inzicht in het gebruik van de openbare ruimte hoe beter. Dat houdt in: niet alleen maar het gebruik door wielrenners, maar ook alle andere gebruikers in hetzelfde gebied / op dezelfde route. Ook oplossingen die een groot gebied kunnen meten en/of flexibel inzetbaar of verplaatsbaar zijn hebben de voorkeur boven kleinschalig en vast.

De ultieme ambitie is een bruikbare en betaalbare tool die AVG-proof toont hoe druk het is in de openbare ruimte en wat de beweegintensiteit (bijvoorbeeld hardlopen, wandelen of stilstaan) is per persoon. Een forse uitdaging. 

Een eerste stap hiernaartoe wordt gezet met deze challenge.
Het doel van deze challenge is het (door)ontwikkelen en testen van een tool en hulpmiddelen, waarbij het gebruik van specifieke plaatsen in de openbare ruimte (denk aan een park of openbaar sportveld) en/of routes (bijvoorbeeld wandelpad, hardlooproute of mountainbikeroute) gemonitord en inzichtelijk wordt gemaakt. 


Wat is er te winnen?
Voor de challenge is in totaal €200.000,- (inclusief btw) beschikbaar voor minimaal twee en bij voorkeur meer winnaars.

Jullie voorstel mag uit gaan van maximaal de helft van het beschikbare budgetbedrag voor deze challenge (€100.000 - inclusief btw). De opdracht heeft een looptijd van maximaal 12 maanden.

Daarnaast biedt Sportinnovator een interessant netwerk van samenwerkingspartners en experts die jullie kunnen uitdagen om de oplossing nog beter te maken en publiciteit via de mediakanalen van Sportinnovator.

Activiteiten die voor financiering in aanmerking komen zijn (door)ontwikkeling en testen. Het resultaat is het opleveren en testen van een gevalideerd concept, bruikbaar voor potentiële afnemers. 

Deze innovatie competitie is een vorm van précommerciële inkoop. Bedrijven krijgen een marktconform ontwikkelbudget dat moet leiden tot een minimal viable product of tot de validatie van een concept, zodat het product of dienst in de markt gezet kan worden. Sportinnovator geeft daarmee een impuls om innovatie te stimuleren. Er wordt verwacht dat het uitvoerende bedrijf na het aflopen van de looptijd van het project inspanning levert om het product zelfstandig verder op te schalen en te vermarkten. Hierbij zetten wij ons netwerk voor jullie in.


Waar zijn we niet naar op zoek?
 • Het enkel koppelen van bestaande data uit apps zoals Strava en Polar die een incompleet beeld geven. Vaak geeft dit slechts gedeeltelijk inzicht in het gebruik van een gebied; activiteiten zoals wandelen, recreatief fietsen en spelen ontbreken meestal. 
 • Tools waarbij de privacy in het geding kan komen, bijvoorbeeld camera’s die beeldmateriaal (tijdelijk) opslaan.  


Op dinsdag 27 oktober was er een online informatiebijeenkomst. Bekijk hier de Nota van Inlichtingen die is opgesteld n.a.v. deze meetup.


Jullie voorstel (max 5 pagina's / 20 slides)
 • Beschrijving oplossing: geef een korte beschrijving van het concept en hoe dit bijdraagt aan het doel van deze Challenge. 
 • Beschrijving plan van aanpak: 
geef een korte beschrijving van wat er nodig is om de tool te maken en te testen in een reallife omgeving. Ga daarbij in op het benodigde toegang/uren/materiaal/data en het financiële voorstel. Neem ook de (financiële) borging in geval van succes mee. 
 • Beschrijving team: 
geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de tool wil gaan realiseren en hoe jullie (willen) samenwerken met de potentiële afnemers (bijvoorbeeld gemeente, provincie of Staatsbosbeheer).
 • Offerte: maak de kosten van het project inzichtelijk. Het indienen van de offerte is vormvrij. Maak zichtbaar op welke wijze de kosten zich verhouden tot de aanpak.

Het voorstel mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Links naar externe bronnen worden niet bekeken.

Het wordt daarbij aangeraden om goed naar de beoordelingscriteria te kijken (zie ook onder) en dit duidelijk en gestructureerd terug te laten komen in het voorstel.
Pitches in English are allowed.


Voorwaarden deelname, procedure & beoordeling
Mocht je het winnende voorstel hebben, dan bent je op het moment van opdrachtverstrekking:
 • ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK);
 • in staat om op de uiterlijke startdatum het project te starten;
De volledige beschrijving van alle voorwaarden en de formele procedure en wijze van beoordelen staan beschreven in dit document (pdf download). Lees dit goed door vóórdat je begint met het maken van jullie voorstel. Voorwaarden & beoordeling (pdf)


Timeline challenge
 • Maandag 5 oktober 2020 - start challenge
 • Dinsdag 27 oktober: 13:00 – 14:30 uur - online informatiebijeenkomst: stellen van vragen m.b.t. de challenge. Meld je daarvoor hier aan.
 • Dinsdag 27 oktober: deadline vragen stellen
 • Maandag 2 November: Publicatie 'Nota van Inlichtingen' (beantwoording vragen)
 • Zondag 8 november, 17:00 uur: Deadline challenge - indienen voorstel
 
Na het indienen van jullie voorstel ziet de timeline er als volgt uit:
 • Van 4 tot 24 november: beoordeling van de voorstellen 
 • Uiterlijk 27 november: versturen uitnodigingen voor de live pitch ronde
 • Donderdag 3 of vrijdag 4 december: live-pitch
 • Uiterlijk 11 december 2020: versturen van mededeling van gunning 
 • 10 kalenderdagen: termijn voor maken van bezwaar tegen gunningbeslissing
 • 21 december 2020: versturen opdrachtbrief
 • 1 februari 2021: uiterlijke startdatum uitvoering


Achtergrondinformatie
Voorbeelden uit andere sectoren

Formele inkoopdocumenten
Deze zijn van toepassing als je geselecteerd wordt. Voor deze fase zijn het UEA en de opdrachtbrief nog niet nodig. Alle documenten worden nu reeds gegeven voor de volledigheid.
 
 
Potentiële partners & afnemers van de oplossingen
Bent u een potentiële afnemer en heeft u interesse om als partner deel te nemen aan een pilot om bijvoorbeeld te testen? Geef dit aan door dit formulier in te vullen. StartHubs en Sportinnovator faciliteren voor deze challenge graag nieuwe samenwerkingen. 

Vragen kunnen hieronder (openbaar) gesteld worden tot uiterlijk 27 oktober. 

Ook tijdens de informatiebijeenkomst kunnen vragen gesteld worden. Meld je daarvoor hier aan.
Alle vragen en antwoorden worden uiterlijk maandag 2 november gepubliceerd.

Michael Dubbeldam 15-10-2020reageer
In het document staat dat u niet op zoek bent naar bijvoorbeeld camera's die beeldmateriaal (tijdelijk) opslaan. Begrijp ik goed dat u wel open staat voor oplossingen die gebruik maken van beeldsensoren, waarbij het het beeldmateriaal ter plekke en onmiddelijk wordt verwerkt naar anonieme, geaggregeerde data (edge computing), binnen de AVG regelgeving?

Nationaal Sportakkoord 16-10-2020reageer
We zijn op zoek naar oplossingen die voldoen aan de AVG regelgeving zodat ze ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. Indien jullie gebruik willen maken van beeldmateriaal en een oplossing hebben waardoor dit kan volgens de AVG regelgeving, dan is dit uiteraard toegestaan. We raden aan om dit kort toe te lichten in de aanvraag.

Winnaars zijn bekend!

08 februari 2021

Afgelopen week zijn de winnaars van de innovatiechallenges ‘Beter bewegen basisonderwijs’, ‘Monitoren sport openbare ruimte’ en ‘Inclusieve(re) esports’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sportinnovator bekend gemaakt. De winnaars ontvangen voor het ontwikkelen van hun innovatie tussen de € 30.000,- en € 94.000,-.

 

Challenge Sportakkoord Monitoren sport openbare ruimte

Het doel waar de winnaars van deze innovatiechallenge mee aan de slag gaan is het (door)ontwikkelen en testen van een bruikbare en betaalbare tool die het sportieve gebruik van openbare ruimte meet:

 • ‘Luistervinq’ door Datacadabra
 • ‘Husense’ door Husense

Lees het volledige nieuwsbericht met o.a. info over winnaars van andere challenges, hier.

Let op: bedragen zijn inclusief btw

02 november 2020

Eerder stond in de tekst op de website nog niet duidelijk vermeld dat de maximale bedragen per voorstel inclusief btw zijn.
Dit stond al wel reeds vermeld in het document met alle voorwaarden en de beoordeling. Dit is inmiddels ook in de tekst op de website zo benoemd.

Deze update dient om daar extra op te wijzen.

Nota van Inlichtingen beschikbaar

02 november 2020

Op dinsdag 27 oktober was er een (niet verplichte) online informatiebijeenkomst over deze challenge.
De gestelde vragen en gegeven antwoorden kan je teruglezen in de Nota van Inlichtingen (pdf download).
 

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de Sportinnovator nieuwsbrief