Winnaar

Stichting Geluidloze Esports / Soundless Esports

De oplossing: Soundless Esports is een stichting met teams in Esports met als hoofd doelgroep dove en slechthorende spelers. Tijdens het spelen wordt door andere teams veelal door middel van voice calls programma’s gecommuniceerd zoals Discord, Overtone, TeamSpeak 3, Mumble, Steamchat, Raidcall en Element. Het overgrote deel van de spelers van Soundless Esports hebben een auditieve beperking en een klein deel van de spelers heeft geen auditieve beperking, daardoor kunnen ze elkaar niet verstaan tijdens game. Met het gevolg dat de doven en slechthorenden soms informatie missen, dat maakt dat de dove en slechthorende spelers niet op gelijke voet kunnen spelen als horende spelers. Doven en slechthorenden hebben altijd kunnen deelnemen aan de Esports, maar nu is het tijd voor werkelijke sociale inclusie en volwaardige participatie. Zo hebben we samen naar een oplossing gezocht en dat is spraakherkenning omzetten in geschreven zinnen.

https://www.facebook.com/soundlessesports/

Stichting Geluidloze Esports / Soundless Esports

De oplossing: Soundless Esports is een stichting met teams in Esports met als hoofd doelgroep dove en slechthorende spelers. Tijdens het spelen wordt door andere teams veelal door middel van voice calls programma’s gecommuniceerd zoals Discord, Overtone, TeamSpeak 3, Mumble, Steamchat, Raidcall en Element. Het overgrote deel van de spelers van Soundless Esports hebben een auditieve beperking en een klein deel van de spelers heeft geen auditieve beperking, daardoor kunnen ze elkaar niet verstaan tijdens game. Met het gevolg dat de doven en slechthorenden soms informatie missen, dat maakt dat de dove en slechthorende spelers niet op gelijke voet kunnen spelen als horende spelers. Doven en slechthorenden hebben altijd kunnen deelnemen aan de Esports, maar nu is het tijd voor werkelijke sociale inclusie en volwaardige participatie. Zo hebben we samen naar een oplossing gezocht en dat is spraakherkenning omzetten in geschreven zinnen.

https://www.facebook.com/soundlessesports/